O nás

Jsme moderní advokátní kancelář, jejíž členové mají mnohaleté zkušenosti z renomovaných českých a mezinárodních advokátních kanceláří. Poskytujeme komplexní právní poradenství, zejména v oblasti obchodního práva. Díky našim mezinárodním kontaktům a zkušenostem dokážeme zajistit kvalitní právní poradenství i v ostatních jurisdikcích.

 

Služby

Právo obchodních korporací

Právní poradenství a kompletní agenda pro obchodní korporace, statutární a kontrolní orgány, společníky, akcionáře a české i zahraniční investory.

Fúze a akvizice

Právní poradenství při M&A transakcích, včetně přeshraničních fúzí. Strukturování, vyjednávání a implementace domácích i přeshraničních projektů.

Veřejné zakázky, koncese a veřejná podpora

Komplexní právní poradenství zadavatelům i uchazečům v zadávacích řízeních. Posuzování veřejné podpory.

GDPR

Právní služby v oblasti ochrany osobních údajů. Komplexní GDPR audity, opatření k nápravě nedostatků, dokumentace k uvedení do souladu s GDPR, školení.

Farmaceutické právo

Právní poradenství farmaceutickým společnostem ohledně smluvní agendy, regulatoriky, compliance a soutěžního práva.

Soudní spory a arbitráže

Řešení sporů ze všech oblastí práva. Zastupování v soudních i rozhodčích řízeních včetně mezinárodních arbitráží a zastupování před Ústavním soudem.

Pracovní právo

Právní služby v oblasti ochrany osobních údajů. Komplexní GDPR audity, opatření k nápravě nedostatků, dokumentace k uvedení do souladu s GDPR, školení.

Právo hospodářské soutěže

Řešení spojení soutěžitelů, dohod z hlediska narušení hospodářské soutěže, zneužití dominantního postavení. Zastupování v řízeních před ÚOHS.

Náš tým

Pavel Široký

partner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Více..

Jan Zrzavecký

partner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Více..

Vladislava Kučerová

advokátka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Více..

Michaela Šerá

advokátka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Více..

Klienti

Novinky

Adresa

Myšák Gallery
Vodičkova 710/31
110 00 Praha 1
Česká republika

Telefon

+420 226 216 790

E-mail

info@sirokyzrzavecky.cz