O nás

Jsme česká advokátní kancelář, jejíž členové mají mnohaleté zkušenosti z renomovaných mezinárodních a českých advokátních kanceláří. Od roku 2018 poskytujeme prvotřídní komplexní právní služby firmám, jakož i privátním klientům. Vždy spojujeme individuální právní poradenství i s obchodním přístupem a pomáháme našim klientům hledat nejvhodnější obchodní řešení i do budoucna. Právní služby poskytujeme v českém, anglickém a německém jazyce.

Máme dostatečně kvalitní a velký tým umožňující individuální přístup servis všem našim klientům a žádná zakázka pro nás proto není malá.

Služby

Právo
obchodních korporací

Právní poradenství a kompletní agenda pro obchodní korporace, statutární a kontrolní orgány, společníky, akcionáře a české i zahraniční investory.

Fúze
a akvizice

Právní poradenství při M&A transakcích, včetně přeshraničních fúzí. Strukturování, vyjednávání a implementace domácích i přeshraničních projektů.

Veřejné zakázky, koncese a veřejná podpora

Komplexní právní poradenství zadavatelům i uchazečům v zadávacích řízeních. Posuzování veřejné podpory.

GDPR

Právní služby v oblasti ochrany osobních údajů. Komplexní GDPR audity, opatření k nápravě nedostatků, dokumentace k uvedení do souladu s GDPR, školení.

Farmaceutické
právo

Právní poradenství farmaceutickým společnostem ohledně smluvní agendy, regulatoriky, compliance a soutěžního práva.

Soudní spory
a arbitráže

Řešení sporů ze všech oblastí práva. Zastupování v soudních i rozhodčích řízeních včetně mezinárodních arbitráží a zastupování před Ústavním soudem.

Pracovní
právo

Právní služby v oblasti ochrany osobních údajů. Komplexní GDPR audity, opatření k nápravě nedostatků, dokumentace k uvedení do souladu s GDPR, školení.

Právo
hospodářské soutěže

Řešení spojení soutěžitelů, dohod z hlediska narušení hospodářské soutěže, zneužití dominantního postavení. Zastupování v řízeních před ÚOHS.

Náš tým

Pavel Široký

partner

Pavel Široký je zkušeným pražským advokátem a autorem nebo spoluautorem mnohých článků a odborných publikací. Před založením advokátní kanceláře ŠIROKÝ ZRZAVECKÝ se Pavel podílel na řadě významných projektů v Praze a CEE regionu v rámci mezinárodních právních kanceláří, a to včetně poradenství skupině OMV při prodeji její sítě čerpacích stanic společnosti Unipetrol RPA, poradenství americké společnosti Värde Partners při akvizici řetězce Boscolo Hotels, minoritním akcionářům při nabídkách převzetí (např. akcií Českého Telecomu), či poradenství při vytěsnění minoritních akcionářů (např. v hutní firmě ArcelorMittal Ostrava), dále poradenství při rozsáhlých domácích i zahraničních korporačních převzetích jak na straně kupujících (např. Next Wave Ventures při akvizici producenta PET lahví Rexam Petainer Aš), tak prodávajících (např. KKR v souvislosti s prodejem WMF skupině SEB, přednímu světovému výrobci malých domácích spotřebičů), a soudních i mimosoudních restrukturalizací domácích i zahraničních společností, jak na straně věřitelů nebo dlužníků, tak investorů.

detail..

Jan Zrzavecký

partner

Jan Zrzavecký se zaměřuje na obchodněprávní poradenství, soudní spory a právní služby privátní klientele. Poskytoval právní poradenství při řadě významných přeshraničních fúzí, jiných přeměnách, akvizicích, prodejích či nabídkách převzetí. Za Honzovu dílčí specializaci lze označit squeeze-outy a s nimi spojené soudní spory, v nichž má příležitost využít své ekonomické vzdělání. Mezi jeho klienty patří střední i větší tuzemské a zahraniční podniky, ale i úspěšné fyzické osoby. Zmínit lze např. jména innogy, Goodyear, Juta, Česká spořitelna, Česká mincovna, Rybářství Třeboň či Diebold Nixdorf.

Před založením naší advokátní kanceláře pracoval Honza deset let v přední tuzemské kanceláři Kocián Šolc Balaštík a stejnou dobu pak jako společník v advokátní kanceláři Hájek Zrzavecký.

Tomáš Bubrjak

advokát

Tomáš Bubrjak se specializuje na poradenství v oblasti veřejných zakázek, nakládání s nemovitostmi, insolvenčního práva, správního práva se zaměřením na nakládání s majetkem státu. Zastupoval klienty v komplexním právním zabezpečení akvizic společností a nemovitostí. V rámci své dosavadní právní praxe získal rozsáhlé zkušenosti při řešení smluvních vztahů, vedení občanskoprávních a obchodních sporů před soudy i rozhodčími orgány, včetně zastupování ve sporech z oblasti informačních technologií, náhrady škody na zdraví, práva nemovitostí, rodinného práva a restitučních sporech.

Tomáš dále poskytuje poradenství v oblasti pracovního práva, ochrany osobních údajů a GDPR.

detail..

Michaela Šerá

advokátka

Michaela Šerá se dlouhodobě věnuje především procesní agendě. Zastupuje klienty ve všech typech soudních a rozhodčích řízení, zejména ve sporech z občanskoprávních i obchodněprávních závazkových vztahů, dále ve sporech o náhradu škody či ve sporech týkajících se nemovitostí. Dalšími specializacemi Michaely Šeré jsou závazkové právo, právo nemovitostí a právo na ochranu osobních údajů. Michaela se dlouhodobě podílí na poskytování právních služeb společnostem ze skupiny Rybářství Třeboň, společnostem OK REST (ODKOLEK) nebo UNITED BAKERIES. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

detail..

Vladislava Kučerová

advokátka

Vladislava Kučerová se specializuje zejména na transakční právní poradenství v oblasti fúzí a akvizic. Zastupovala klienty v komplexním právním zabezpečení akvizic společností a nemovitostí (průmyslových, kancelářských či bytových) a jejich externího financování či při vstupu do společností formou joint ventures. V rámci své dosavadní právní praxe získala rozsáhlé zkušenosti při řešení smluvních vztahů při správě, developmentu a pronájmech logistických areálů, kancelářských a průmyslových budov, a rovněž v oblasti výstavby a při dodávkách stavebních a technologických celků.

Vladislava dále poskytuje poradenství v oblasti pracovního práva, ochrany osobních údajů a rovněž při nastavení systémů vnitřního fungování obchodních společností, jak v oblasti lidských zdrojů, tak při řízení obchodních vztahů se zohledněním požadavků regulace v příslušných oblastech. Podílela se na řadě projektů zpracování komplexní interní dokumentace pro klienty v oblasti bankovnictví, stavebnictví a dalších obchodních odvětvích.

Vladislava má zkušenosti z vedení obchodních sporů před soudy i rozhodčími orgány pro významnou českou banku a pro další obchodní společnosti, včetně zastupování ve sporech z oblasti nekalé soutěže či ochrany hospodářské soutěže.

detail..

Eva Zrzavecká

advokátka

Eva Zrzavecká se specializuje zejména na oblast pracovního práva, práva obchodních korporací a závazkové právo. V oblasti pracovního práva poskytuje klientům komplexní právní poradenství týkající se každodenních potřeb zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům, včetně vytváření interních předpisů a jiných pracovněprávních dokumentů. V oblasti práva obchodních korporací se Eva podílela na řadě přeměn obchodních společností.

detail..

Daniela Kozáková

of counsel

Daniela Kozáková je zkušenou advokátkou v oblasti práva nemovitostí a stavebnictví a obchodního práva. Kromě těchto oblastí se Daniela již řadu let specializuje na právní služby týkající se investic do umění a sběratelství (art law) a oblasti památkové péče. Je členkou Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí se sídlem v Praze, která sdružuje přední osobnosti a lídry českého nemovitostního trhu napříč obory. Daniela je dále členkou mezinárodní organizace PAIAM (Professional Advisors to the International Art Market) sdružující nejvýznačnější osobnosti v rámci poradců na globálním trhu s uměním.


V oblasti práva nemovitostí a stavebnictví Daniela vedla nebo se podílela na celé řadě významných transakcí a projektů v oblasti akvizic a due diligence nemovitostních celků, developmentu, pronájmu a správy obchodních center, kancelářských, průmyslových a logistických celků a rovněž na realizacích rezidenčních projektů, u nichž poskytuje služby mimo jiné privátním investorům při koupi a prodeji high-end rezidenčních nemovitostí.


Daniela zastupuje soukromé sběratele, galerie a jiné profesionály na trhu s uměním, instituce, a privátní investory a poskytuje jim služby v oblasti práva v umění (art law) a památkové péče, včetně právních prověrek, zastoupení při koupi a prodeji uměleckých děl, výpůjčkách uměleckých děl, řešení otázek provenience a autenticity uměleckých děl a jejich pojištění.

detail..

Jan Mareš

of counsel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

detail..

Pavel Vejmola

advokát

Pavel Vejmola se věnuje zejména právu závazkovému, právu obchodních korporací a nemovitostnímu právu. V rámci kanceláře Pavel dále poskytuje právní podporu ostatním členům týmu i v dalších oblastech práva. Pavel se podílí na přípravě smluvní dokumentace, zpracování due diligence společností a v neposlední řadě přípravě podání v rámci sporné agendy. V průběhu studií Pavel absolvoval řadu odborných stáží a semestrální studijní pobyt na právnické fakultě Università degli Studi di Ferrara.

detail..

Petra Jestříbek

consultant UK law

Petra Jestříbková se specializuje na právo nemovitostí a správní právo, se zaměřením na oblast stavebnictví a oblast ochrany kulturních statků.V oblasti práva nemovitostí a stavebnictví se účastnila řady transakcí (jak na straně prodávající tak kupující) a due diligence nemovitostních celků, developerských projektů, pronájmu a správy komerčních objektů. V oblasti správního práva se specializuje na poradenství při realizaci nejrůznějších stavebních záměrů, a to jak formou výstavby nových projektů, tak formou revitalizace stávajících objektů.

detail..

Marek Žáček

compliance & forensic investigator

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

detail..

Iveta Vondrášková

advokátní koncipient

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

detail..

Vendula Chmelařová

Office Manažerka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

detail..

Martina Hořejšová

právní asistentka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Tereza Matějková

právní asistentka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Martin Šlechta

právní asistent

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

A tým paralegals a office asistentek

Klienti

Novinky

Adresa

Myšák Gallery
Vodičkova 710/31
110 00 Praha 1
Česká republika

Telefon

+420 226 216 790

E-mail

info@sirokyzrzavecky.cz

Jan Zrzavecký

partner

Praxe

 • HÁJEK ZRZAVECKÝ (2008 – 2018)
 • KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK (1998 – 2008)
 • Komise Legislativní rady vlády ČR pro obchodní právo (1999 – 2005)

Vzdělání

 • advokátem od 2001
 • Vysoká škola ekonomická v Praze (abs. 1997, Ing., 2004 Ph.D.)
 • Právnická fakulta UK v Praze (abs. 1998, Mgr., 2000 JUDr.)
 • Thames Valley University v Londýně (1995)

Specializace

 • právo obchodních korporací
 • obecné obchodněprávní poradenství
 • fúze a akvizice
 • soudní spory
 • privátní klienti
 • veřejné zakázky a koncese

Jazyky

 • angličtina
 • němčina